Mees muutuvas maailmas

2.80

Kirjeldus: missugune on mehe roll ühiskonnas? Millises suunas peaks arenema mehelikkuse ideaal? Kes on üldse mees?
Siiamaani on eesti teadlaste, mõtlejate ja publitsistide pilgud peatunud peamiselt naistel. “Mees muutuvas maailmas” on esimene eesti psühholoogide ja meestearstide koostööna valminud raamat, mis on luubi alla võtnud meeste maailma. Raamat püüab olla mehele heatahtlikuks kaaslaseks, kirjeldades talle tema eluteel varitsevaid ohte ja pakkudes ka lahendusi. Loetu ärgitab tekstiga kaasa mõtlema, avardab vaatenurki elule, annab võimaluse korrigeerida käitumisjoonist ja süstib usku selleks, et raskel hetkel on alati võimalik saada nõu erialaspetsialistidelt. Naislugeja saab raamatust tõdemuse, et mees on samuti tundeline olend, kes vajab mõistmist ja tähelepanu

Koostaja: Olav Poolamets, Jüri Uljas, Mait Raun, Margus Punab

Kirjastus: Eesti Pereplaneerimise Liit

Ilmumisaasta: 2000